ด้านสถาปัตยกรรม

ศูนย์รับสร้างบ้านเสริมฮวงจุ้ย คิดเฮ้าส์ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ พัฒนาผลงานออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละยุคสมัย แต่ละบุคคล ลูกค้าสามารถออกแบบได้เอง และปรับแบบได้ตามความต้องการ ให้เป็นบ้านที่ถูกใจ เพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่ และมีความเป็นเอกลักษณ์ ความสวยงามของผู้อาศัยเอง โดยเน้นทุกรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ ศูนย์รับสร้างบ้านเสริมฮวงจุ้ย คิดเฮ้าส์

ด้านการก่อสร้าง

1.ศูนย์รับสร้างบ้านเสริมฮวงจุ้ย คิดเฮ้าส์ มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาและควบคุมระบบการก่อสร้างเพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพ ผลงานที่ดี และมีมาตรฐาน
2.ศูนย์รับสร้างบ้านเสริมฮวงจุ้ย คิดเฮ้าส์ มีขั้นตอนการดำเนินงาน และการควบคุม ดูแลผลงานให้มีคุณภาพสูงสุด ส่งงานตามเวลาในแผนงานที่ได้กำหนด และตกลงกันไว้
3.ศูนย์รับสร้างบ้านเสริมฮวงจุ้ย คิดเฮ้าส์ ตั้งใจคัดสรร และจัดหาวัสดุที่ได้มาตรฐานที่ดีเยี่ยม มีคุณภาพแข็งแรง ในราคาเหมาะสม
4.ศูนย์รับสร้างบ้านเสริมฮวงจุ้ย คิดเฮ้าส์ จัดสรรแต่บุคลากรที่มีคุณภาพ และฝีมือดีเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อลดปัญหาช่างที่ไว้ใจไม่ได้มาทำงานด้วย เพื่องานที่ได้คุณภาพ ทั้งนี้ให้เหมาะสมกับประเภทงาน โดยมีการแบ่งช่างออกเป็นชุดตามความถนัด และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงการจัดอบรมทีมช่างและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพของงานที่ดีที่สุด
5.ศูนย์รับสร้างบ้านเสริมฮวงจุ้ย คิดเฮ้าส์ มีทีมงานที่คอยติดตามงานของลูกค้า และให้คำปรึกษาในด้านการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงในด้านการบริการลูกค้า รวมถึงการพัฒนาทีมงานในครั้งต่อไป

ติดต่อเรา

    ช่องทางการติดต่อ